HIZMET KOŞULLARI

Yürürlük Tarihi: 1 Ağustos 2018

Bu anlaşmanın koşulları (“Hizmet Koşulları”), sizinle şirket merkezi Kalevankatu 34 a 10-12, 00180 Helsinki, Finlandiya adresinde bulunan bir Fin şirketi olan (ticaret kimliği 2469442-2) Frogmind Oy (bundan böyle “Frogmind” veya “Biz” olarak anılacaktır) arasındaki, Frogmind’in oyunlarını, web sitelerini ve ilgili hizmetlerini (“Hizmet”) kullanmanızla ilgili ilişkiyi düzenlemektedir. Hizmetin kullanımı, aynı zamanda, bu belgeye atıf yoluyla dâhil edilmiş olan Frogmind’in Gizlilik Politikası ve ilgili diğer politikalar tarafından da düzenlenmektedir.

Herhangi bir Frogmind web sayfasına göz atmak veya bir oyuna erişmek dâhil olmak üzere Hizmete erişmeden veya Hizmeti kullanmadan önce Hizmet Koşullarını ve Gizlilik Politikasını kabul etmelisiniz. Aynı zamanda bir Hizmet hesabı kaydettirmeniz de istenebilir (“Hesap”). Bir Hizmet hesabı kaydettirmekle veya herhangi bir şekilde Hizmeti kullanmakla, 13 yaşında veya daha büyük olduğunuzu beyan etmiş olmaktasınız. Eğer 13 ile 17 yaşları arasındaysanız, veli ya da vasinizin bu Koşulları inceleyip kabul ettiğini beyan etmiş olmaktasınız. Eğer Hizmete, Facebook veya Google+ gibi bir Sosyal İletişim Ağı Sitesinden (“SNS”) erişiyorsanız, o ağın hizmet koşullarına ve aynı zamanda da bu Hizmet Koşullarına uyacaksınız.

HİZMETİ KURMAKLA, KULLANMAKLA YA DA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE HİZMETE ERİŞMEKLE BU HİZMET KOŞULLARINI KABUL ETMİŞ OLMAKTASINIZ. EĞER BU HİZMET KOŞULLARINI KABUL ETMİYORSANIZ, HİZMETİ LÜTFEN KURMAYIN, KULLANMAYIN YA DA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE HİZMETE ERİŞMEYİN. HİZMETİN KULLANIMI, YASAK OLDUĞU DURUMLARDA, YOK HÜKMÜNDEDİR.

Frogmind, bu Hizmet Koşullarını, Gizlilik Politikasını ve ilgili diğer Frogmind politikalarını söz konusu değiştirilmiş koşulları Frogmind Hizmetinde ilan ederek herhangi bir zamanda kendi takdirine göre değiştirebilir, ufak değişikliklere uğratabilir veya bunlara kısımlar ekleyebilir ya da bunlardan kısımlar çıkartabilir. Hizmeti kullanmayı sürdürmekle bu değişiklikleri kabul etmiş sayılacaksınız. Eğer herhangi bir anda, Hizmeti kullanmanızla ilgili Hizmet Koşullarımızın, Frogmind Gizlilik Politikasının veya herhangi başka bir Frogmind politikasının, kuralının veya ilkesinin o an itibariyle güncel olan sürümünün herhangi bir kısmını kabul etmeyecek olursanız, Hizmeti kullanma lisansınız derhal sona erecektir ve Hizmeti kullanmaya derhal son vermek zorunda olacaksınız.

1. Lisans

1.1. Hizmetin Kullanımı için Sınırlı Lisans Verilmesi

Frogmind, size, bu Hizmet Koşullarını ve ilgili tüm diğer Frogmind politikalarını kabul etmeniz ve bunlara uymayı sürdürmeniz, Hizmete kendi ticari olmayan eğlence amaçlarınıza yönelik olarak erişmeniz ve onu bu amaçla kullanmanız için, münhasır olmayan, devredilemez, alt-lisanslanamaz, cayılabilir ve sınırlı bir lisans vermektedir. Hizmeti herhangi başka bir amaçla kullanmamayı kabul etmektesiniz.

Hizmetin kullanımına aşağıdaki kısıtlamalar uygulanmaktadır:

Oturum Açma Bilgileri ve Hesabınız

Sizden Hesabınız için bir parola seçmeniz istenebilir veya Hesaba erişmek için farklı kimlik bilgileri de kullanabilirsiniz (“Oturum Açma Bilgileri”). Hesap ve Oturum Açma Bilgilerini başkasıyla paylaşmayacağınız gibi başka birinin Hesabınıza erişmesine veya Hesabınızın güvenliğini tehlikeye sokabilecek herhangi bir şey yapmasına da izin vermeyeceksiniz. Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Oturum Açma Bilgilerinin kaybı, çalınması veya yetkisiz olarak açıklanması dâhil olmak üzere, bir güvenlik ihlalinin farkına varmanız ya da böyle bir ihlalden makul olarak kuşku duymanız durumunda, Frogmind’e derhal bildirimde bulunmalı ve Oturum Açma Bilgilerinizi değiştirmelisiniz. Oturum Açma Bilgilerinizin gizliliğinin korunmasından yalnız siz sorumlusunuz ve sizin tarafınızda yetki verilmiş olsun ya da olmasın, satın almalar da dâhil olmak üzere, Oturum Ama Bilgilerinin tüm kullanımlarından siz sorumlu olacaksınız. Hesabınız üzerinden gerçekleşen her şeyden siz sorumlusunuz.

Frogmind, kullanıcı adlarını, bununla sınırlı olmamak kaydıyla, söz konusu kullanıcı adının o üçüncü kişinin haklarını çiğnendiği şeklindeki üçüncü kişi iddiaları dâhil olmak üzere, herhangi herhangi bir nedenle ve herhangi bir zamanda kaldırma veya geri isteme hakkını saklı tutmaktadır.

Hizmet, desteklenen bir aygıt üzerinde oyun başına sadece bir Hesabı destekler.

Lisans Sınırlamaları

Hizmetin bu Lisans Sınırlamalarını çiğneyerek her türlü kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır, sınırlı lisansınızın derhal geri alınması sonucunu doğurabilir ve sizi yasayı çiğneme sorumluluğuyla karşı karşıya getirebilir.

Şunları hiçbir koşul altında yapmamayı kabul etmektesiniz:

Frogmind, hangi davranışın kullanım kurallarını çiğner nitelikte olduğunu ya da aksi takdirde bu Hizmet Koşullarının ya da Hizmetin kendisinin ruhu veya amacı dışında addedileceğini belirleme hakkını saklı tutmaktadır. Frogmind, bunun sonucunda, Hesabınızın sonlandırılmasını ve Hizmeti kullanmanızın tamamen ya da kısmen yasaklanmasını da içerebilecek şekilde işlem yapma hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Hesabın ve Hizmetin Askıya Alınması ve Sonlandırılması

EĞER BU HİZMET KOŞULLARININ HERHANGİ BİRİNE UYMAZSANIZ YA DA Frogmind UYMADIĞINIZDAN KUŞKULANIRSA VEYA HİZMETİN HERHANGİ BİR GERÇEK YASA DIŞI VEYA USULSÜZ KULLANIMI YA DA BUNDAN KUŞKU DUYULMASI DURUMUNDA Frogmind, DİĞER ÇARELERE SINIRLAMA GETİRMEKSİZİN VE SİZE BİLDİRİM YAPARAK YA DA YAPMAKSIZIN HESAPLARI YA DA HİZMETLERE VEYA ONLARIN BAZI KISIMLARINA ERİŞİMİ SINIRLANDIRABİLİR, ASKIYA ALABİLİR, SONLANDIRABİLİR, DEĞİŞTİREBİLİR VEYA İPTAL EDEBİLİR. HESABIN SONLANDIRILMASININ VEYA SINIRLANDIRILMASININ BİR SONUCU OLARAK HİZMETTEKİ KULLANICI ADINIZI VE KİMLİĞİNİZİ VE AYNI ZAMANDA HİZMETİ KULLANMANIZLA İLGİLİ TÜM MENFAATLERİNİZİ, AYRICALIKLARINIZI, KAZANILMIŞ VE SATIN ALINMIŞ KALEMLERİ YİTİREBİLİRSİNİZ VE Frogmind BU GİBİ KAYIPLAR VEYA SONUÇLAR İÇİN SİZE HİÇBİR ŞEKİLDE TAZMİNAT ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ALTINDA DEĞİLDİR.

EĞER BUNLARIN, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINI ÇİĞNEYEREK VEYA KOŞULLARIMIZIN YA DA POLİTİKALARIMIZIN LAFZI VE RUHUYLA UYUMSUZ DAVRANARAK RİSK VEYA OLASI YASAL SORUMLULUKLAR DOĞURDUĞUNA İNANIRSAK, SAHİP OLDUĞUMUZ DİĞER ÇARELERE SINIRLAMA GETİRMEKSİZİN, HİZMETİ VE KULLANICI HESAPLARINI VEYA ONLARIN BAZI KISIMLARINI SINIRLANDIRABİLİR, ASKIYA ALABİLİR, SONLANDIRABİLİR, OYUNLARIMIZA VE SİTELERİMİZE VE BUNLARIN İÇERİĞİNE, HİZMETLERE VE ARAÇLARA ERİŞİMİ YASAKLAYABİLİR, BARINDIRILAN İÇERİĞİ GECİKTİREBİLİR VEYA KALDIRABİLİR VE KULLANICILARIN HİZMETE ERİŞİMİNİ ÖNLEMEK İÇİN TEKNİK VE HUKUKİ ADIMLAR ATABİLİRİZ. AYRICA, UYGUN KOŞULLAR ALTINDA VE SIRF KENDİ TAKDİRİMİZE GÖRE, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN FİKRİ MÜLKİYET HAKKINI BİRDEN FAZLA KEZ ÇİĞNİYOR OLABİLECEK KULLANICILARIN HESAPLARINI ASKIYA ALABİLİR VEYA SONLANDIRABİLİRİZ.

Frogmind, 180 GÜN BOYUNCA İŞLEM GÖRMEYEN HERHANGİ BİR HESABI SONLANDIRMA HAKKINI SAKLI TUTMAKTADIR.

Frogmind, Hizmeti veya belirli bir oyunu ya da Hizmetin bir parçasını sunmayı ve/veya desteklemeyi herhangi bir zamanda durdurma hakkını saklı tutmakta olup Hizmeti veya onun bir parçasını kullanma lisansınız da o noktada otomatik olarak son sonlanacaktır. Böyle bir durumda Frogmind’in, Hizmetlerin sürdürülmemesiyle ilgili olarak kullanıcılara ücret iadesi, menfaat veya başkaca bir tazminat vermesi gerekmeyecektir. Hesabın sonlandırılması, sunduğunuz veya başkalarının sunduğu tüm içerik de dâhil olmak üzere Hizmete veya onun herhangi bir parçasına erişiminizin etkisiz kılınmasını da içerebilir.

Hesabınızı, https://frogmind.helpshift.com ‘daki destek sayfasında betimlenen süreci izleyerek Hesabınızı sonlandırmayı dilediğiniz konusunda Frogmind’e bilgi vermek suretiyle herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle sonlandırabilirsiniz.

2. Mülkiyet

2.1. Oyunlar ve Hizmet

Hizmetler üzerindeki tüm haklar, mülkiyet ve menfaatler (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm oyunlar, adlar, bilgisayar kodları, temalar, nesneler, karakterler, karakter isimleri, öyküler, diyaloglar, sloganlar, konseptler, çizimler, animasyonlar, sesler, besteler, görsel-işitsel efektler, operasyon yöntemleri, manevi haklar, dokümantasyon, oyun sırasındaki sohbetlerin kayıtları, karakter profili bilgileri, Frogmind oyun istemcisi kullanarak oynanan oyunların kayıtları ile Frogmind oyun istemcisi ve sunucusu yazılımları dâhil olmak üzere) Frogmind’e aittir. Frogmind, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, oyunlarıyla ve Hizmetle ilgili tüm fikri mülkiyet hakları ve diğer mülkiyet hakları dâhil olmak üzere bütün hakları saklı tutmaktadır.

2.2. Hesaplar

BURADA YER ALAN AKSİ YÖNDEKİ HER ŞEYE RAĞMEN HESAP ÜZERİNDE HİÇBİR MÜLKİYET HAKKINA VE MÜLKİYETE YÖNELİK BAŞKA HİÇBİR BİR MENFAATE SAHİP OLMAYACAĞINIZI İKRAR VE KABUL ETMEKTESİNİZ VE AYRICA HESAP ÜZERİNDEKİ TÜM HAKLARIN SONSUZA KADAR Frogmind’E AİT OLDUĞUNU VE OLACAĞINI VE Frogmind’İN ÇIKARINA YÜRÜRLÜĞE GİRECEĞİNİ KABUL ETMEKTESİNİZ.

2.3. Sanal Kalemler

Frogmind, Hizmette ve Frogmind oyunlarında görünen tüm içeriğin hepsinin mülkiyetine ve başkaca kullanım haklarına sahiptir ve de bunların hepsini lisanslamıştır. Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, oyunda kazanılmış veya Frogmind’den satın alınmış olsun herhangi bir Frogmind oyununda görülen veya böyle bir oyundan kaynaklanan sanal mallar ve para veya bir hesapla ilişkili olan ya da Hizmette saklanan tüm diğer vasıflar dâhil olmak üzere Hizmette görülen hiçbir içerik üzerinde, burada yer alan aksi yöndeki tüm hükümlere rağmen, hiçbir hak ya da mülkiyete sahip olmadığınızı kabul etmektesiniz.

3. Kullanıcı İçeriği

3.1. Kullanıcı İçeriğinin Gönderilmesi

“Kullanıcı İçeriği”, bununla sınırlı olmamak kaydıyla sohbet metinleri de dâhil olmak üzere bir Frogmind oyun istemcisi veya Hizmet üzerinden yüklediğiniz veya ilettiğiniz ya da başkalarının yüklediği ya da ilettiği iletişim, görüntüler, sesler ile tüm materyal, veriler ve bilgiler demektir. Hizmeti kullanırken herhangi bir Kullanıcı İçeriğini iletmekle veya sunmakla iletilen veya sunulanın (a) doğru olduğunu ve gizli veya yanıltıcı olmadığını; (b) yasaları, sözleşmelerdeki kısıtlamaları ve üçüncü kişilere ait diğer hakları çiğnemediğini ve de Kullanıcı İçeriğinde yer alan kişisel bilgileri veya fikri mülkiyeti açıklanmakta olan üçüncü kişilerin hepsinin iznine sahip olduğunuzu; (c) virüslerden, reklam destekli yazılımlardan, casus yazılımlardan, solucanlardan veya diğer kötü amaçlı kodlardan ari olduğunu ve (d) söz konusu içerikteki kişisel bilgilerinizin hepsinin Frogmind tarafından kendi Gizlilik Politikası uyarınca her zaman işleme tabi tutulacağını ikrar ve kabul ettiğinizi doğrulamakta, beyan ve tekeffül etmektesiniz. Frogmind, sırf kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir Kullanıcı İçeriğini, herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle veya bir nedeni olmaksızın inceleyebilir, izleyebilir, yasaklayabilir, düzenleyebilir, silebilir, bu içeriğe erişimi devre dışı bırakabilir veya herhangi bir Kullanıcı İçeriğini kaldırabilir (bununla sınırlı olmamak kaydıyla sizin Kullanıcı içeriğiniz de dâhil).

3.2. İçerik Taraması

Frogmind, Kullanıcı İçeriği sunan hiçbir kullanıcının davranışından dolayı ve Hizmeti uygunsuz içerik ve davranışları belirlemek üzere izleme için hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Tüm Kullanıcı İçeriğini önceden taramıyor, tarayamıyor veya izlemiyoruz, izleyemiyoruz. Hizmeti, riski kendinize ait olmak üzere kullanmaktasınız. Hizmeti kullanmakla, aşağılayıcı, yakışıksız veya herhangi bir şekilde beklentilerinize uygun olmayan Kullanıcı İçeriğiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Hizmetle ilgili olarak sunulmuş herhangi bir Kullanıcı İçeriğinin kullanılmasıyla ilgili tüm riskleri siz taşımaktasınız. Temsilcilerimiz veya teknolojimiz, kendi takdirimize bağlı olarak, Hizmeti kullandığınız sırada Hizmetle olan etkileşiminizi veya iletişiminizi (bununla sınırlı olmamak kaydıyla sohbet metinleri de dâhil) izleyebilir ve/veya kaydedebilir.

Bu Hizmet Koşullarını akdetmekle, bu gibi izleme ve kayıtlar için cayılamaz rızanızı vermiş olmaktasınız. Bununla sınırlı olmamak kaydıyla yazılı ve sesli iletişim de dâhil olmak üzere, Kullanıcı İçeriğinin iletimiyle ilgili hiçbir gizlilik beklentiniz olmadığını ikrar ve kabul etmektesiniz.

Frogmind kendi yegane takdirine göre, Kullanıcı İçeriğini herhangi bir nedenle veya hiçbir neden olmaksızın dilediği zaman inceleme, izleme, yasaklama, düzenleme, silme, içeriğe erişimi engelleme veya herhangi bir Kullanıcı İçeriğini farklı bir şekilde kullanılamaz hale getirme hakkını saklı tutmaktadır. Eğer Frogmind, herhangi bir zamanda ve sırf kendi takdirine göre, Hizmeti izlemeyi tercih edecek olursa, yine de Kullanıcı İçeriğinden dolayı hiçbir sorumluluk ve uygunsuz Kullanıcı İçeriğinin değiştirilmesi ve kaldırılması için hiçbir yükümlülük üstlenmez. Sırf kendi takdirimize göre, herhangi bir Kullanıcı İçeriğini düzenleme, ilan etme veya kaldırma hakkımız bulunmakta ama yükümlülüğümüz bulunmamaktadır.

3.2. Bilgilerin Hizmetin Diğer Üyeleri Tarafından Kullanılması

3.2.1. Herkese Açık Tartışma

Hizmet, belirli konulardaki gözlemleriniz ve yorumlarınız da dâhil olmak üzere Kullanıcı İçeriğini ilan edebileceğiniz çeşitli forumlar, bloglar (web günlükleri) ve sohbet özellikleri içermektedir. Frogmind, paylaştığınız fikirlerin ve bilgilerin diğer üyeler tarafından kullanmayacağını garanti edemez. Dolayısıyla, gizli tutmak istediğiniz ve/veya başkalarının kullanmasını istemediğiniz bir fikre veya bilgiye sahipseniz, bunu Hizmette ilan etmeyiniz. Frogmind’in, sunmayı tercih etmiş olabileceğiniz hiçbir fikir veya bilgiyi değerlendirme, kullanma veya bunun için size ödeme yapma sorumluluğu olmayacaktır.

3.2.2. Kendi İçeriğinizden Sorumlu Olmanız

Hizmet üzerinde, Hizmet üzerinden veya Hizmetle ilgili olarak ilan ettiğiniz ve başkalarına sağladığınız bilgilerden sadece siz sorumlusunuz. Frogmind, bununla sınırlı olmamak kaydıyla sırf kendi kararına göre Hizmet Koşullarını çiğnediğini düşündüğü Kullanıcı İçeriği de dâhil olmak üzere, herhangi bir Kullanıcı İçeriğini reddedebilir, ilan etmeyi kabul etmeyebilir ya da silebilir.

3.3. Frogmind’e Lisansınız

İşbu belge ile Frogmind’e, Kullanıcı İçeriğinizi ve aynı zamanda Hizmetin pazarlanması ve tanıtımı da dâhil olmak üzere, bunun Hizmetin sağlanmasıyla ilgili değiştirilmiş şekli ve türevi olan tüm eserleri kopyalamak, çoğaltmak, uyarlamak, imal etmek, ticarileştirmek, basmak, dağıtmak, satmak, lisanslamak, devretmek, halka sergilemek, halk önünde icra etmek, yayınlamak, telekomünikasyon yoluyla halka iletmek, sergilemek, icra etmek, bilgisayar hafızasına girmek ve her şekilde kullanıp uygulamak, bunlardan türev eserler yaratmak, bunların alt-lisanlarını vermek ve görüntüsünü almak ve de bunlara elektronik olarak erişim sağlamak için cayılamaz, sürekli, devredilebilir, bedeli tamamen ödenmiş, telif ücretsiz, dünya çapında geçerli lisans (alt-lisans verme ve üçüncü kişiye temlik etme hakkı dâhil olmak üzere) ve hak vermektesiniz. Aynı zamanda, işbu belgeyle Frogmind’e, hangisi olursa olsun kendisine bu Hizmet Koşullarıyla verilmiş olan hakları kullanmaları için üçüncü kişilere yetki verme hakkını da vermektesiniz. İşbu belge ile Frogmind’e ayrıca, adınızı, simanızı ve Kullanıcı İçeriğinde yer alan ve de herhangi bir Kullanıcı İçeriğiyle ilgili tüm diğer bilgileri ve materyali size karşı herhangi bir yükümlülüğü olmaksızın kullanması ve bunlardan yararlanması için koşulsuz, cayılamaz hak vermektesiniz. Yasa tarafından yasaklanmış olmadıkça, Kullanıcı İçeriğinizin herhangi bir şekilde başkalaştırılmış veya değiştirilmiş olup olmadığına bakılmaksızın, söz konusu Kullanıcı İçeriği üzerinde sahip bulunabileceğiniz eser sahibine atıf haklarının ve/veya manevi hakların hepsinden feragat etmektesiniz. Frogmind, Kullanıcı İçeriğiniz üzerinde hiçbir mülkiyet hakkı iddiasında bulunmamaktadır ve bu Hizmet Koşullarında yer alan hiçbir şey Kullanıcı İçeriğinizi kullanma veya ondan yararlanma haklarınızın hiçbirini kısıtlama amacı gütmemektedir. Frogmind’in, Kullanıcı İçeriğiniz üzerindeki fikri mülkiyet haklarınızı izleme ve uygulatma doğrultusunda hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

3.4. Kullanıcı Etkileşimleri

Hizmetin diğer kullanıcılarıyla ve Hizmet ve/veya Frogmind oyunları üzerinden etkileşimde bulunduğunuz tüm diğer taraflarla etkileşiminizden sadece siz sorumlusunuz. Frogmind, bu uyuşmazlıklara herhangi bir şekilde karışma hakkını saklı tutmaktadır; ama öyle bir yükümlülüğü yoktur. Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Hesabınızın tüm parola korumalı kısımlarına erişim vermek de dâhil olmak üzere Frogmind’le, kuşkulanılan tüm yasa dışı, hileli veya uygunsuz faaliyetlerin soruşturulması konusunda tam bir işbirliği yapacaksınız.

Bir ya da daha fazla kullanıcı ile uyuşmazlığınız varsa, bizi (ve memurlarımızı, yönetim kurulu üyelerimizi, temsilcilerimizi, bağlı ortaklıklarımızı, ortak girişimlerimizi ve çalışanlarımızı) bu uyuşmazlıklardan kaynaklanan veya böyle uyuşmazlıklarla şu veya bu şekilde bağlantılı olan, bilinen ya da bilinmeyen her türde ve nitelikte iddialar, talepler veya zarardan (gerçek ve dolaylı) ibra etmektesiniz.

4. Ücretler ve Satın Alma Koşulları

4.1. Satın Almalar

Hizmette, “gerçek dünya” parasıyla, (a) hepsi Frogmind oyunlarının tümünde kullanılmak üzere “sanal parayı”, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sanal nakit veya elmasları; (b) “sanal oyun-içi kalemleri (birimler)” (“sanal para”, “Sanal Kalemler” ile birlikte) ve (c) başka mallar ve hizmetleri (“Ticari Eşya”) kullanmak için sınırlı, kişisel, devredilemez, alt-lisanslanamaz, cayılabilir bir lisans alabilirsiniz. Sanal Kalemleri sadece bizden veya yetkili ortaklarımızdan, Hizmet üzerinden satın alabilirsiniz; herhangi başka bir şekilde değil.

Frogmind, bildirimde bulunarak ya da bulunmaksızın, Sanal Kalemleri ve/veya Ticari Eşyayı yönetebilir, düzenleyebilir, kontrol edebilir, değiştirebilir veya kaldırabilir. Bu haklardan herhangi birini kullanması durumunda, Frogmind’in size ya da herhangi bir üçüncü kişiye karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Sanal Kalemlerin ve Ticari Eşyanın devri, Hizmette açıkça yetki verilmiş olmadıkça yasaktır. Sanal Kalemleri ve Ticari Malları Hizmette açıkça yetki verilmiş durumlar dışında, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Frogmind’e, başka bir kullanıcıya veya herhangi bir üçüncü kişiye satmayacak, üçüncü bir kişiden satın almayacak, üçüncü bir kişiye bozdurmayacak veya herhangi bir şekilde devretmeyeceksiniz veya yukarıda sayılan eylemleri yapmayı denemeyeceksiniz.

HİZMET ÜZERİNDEN YAPILAN TÜM SANAL ÖĞE SATIN ALMA VE BOZDURMA İŞLEMLERİ NİHAİDİR VE BUNLAR İÇİN GERİ ÖDEME YAPILMAZ.

Sanal Kalemlerin Frogmind oyunlarında kullanılmak üzere sağlanması, Frogmind tarafından satın alma işleminizin Frogmind tarafından kabulünün hemen ardından sağlanan bir hizmettir.

4.2. Ücretlerin Ödenmesi

Size veya size kayıtlı bir Hesabı kullanan herhangi bir kişiye uygulanan tüm ücretleri ve ilgili vergileri ödemeyi kabul etmektesiniz. Frogmind, Hizmet üzerinden sunulan mal ve hizmetlerin fiyatını her zaman değiştirebilir. Frogmind’İN, İSTEK ÜZERİNE VEYA İSTEMEDEN OLSUN, BİR HESAP KAPATILDIĞINDA HENÜZ KULLANILMAMIŞ OLAN SANAL KALEMLER İÇİN HERHANGİ BİR NEDENLE GERİ ÖDEME YAPMASI GEREKMEDİĞİNİ VE BUNLAR İÇİN HERHANGİ BİR TAZMİNAT ALMAYACAĞINIZI İKRAR ETMEKTESİNİZ.

5. Hizmet Güncellemeleri

Hizmetin yavaş yavaş gelişen bir şey olduğunu anlamaktasınız. Frogmind, Hizmete ve cihazınıza veya bilgisayarınıza yüklediğiniz Frogmind oyunlarına yapılan güncellemeleri kabul etmenizi gerekli kılabilir. Frogmind’in, Hizmeti ve Frogmind oyunlarını size bildirim yaparak veya yapmaksızın güncelleyebileceğini ikrar ve kabul etmektesiniz. Hizmeti almak ve Frogmind oyunlarını oynamak için üçüncü kişi yazılımlarını zaman zaman güncellemeniz gerekebilecektir.

6. Garanti Sorumluluğunun Reddi

HİZMET, KULLANIMINIZ İÇİN, Frogmind’İN AŞAĞIDAKİ MADDE 7 KAPSAMINDAKİ SORUMLULUĞUNU SINIRLANDIRMAMAK KAYDIYLA VE BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, MÜLKİYET, İHLAL DURUMUNUN BULUNMAMASI VE DE TARAFLAR ARASINDAKİ GEÇŞ UYGULAMALARA DAYANAN YORUM YOLUYLA VEYA TİCARİ ÖRFE GÖRE BELİRLENECEK HUSUSLAR DA DÂHİL OLMAK ÜZERE AÇIK YA DA ZIMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN, “OLDUĞU GİBİ” VE “BULUNDUKÇA” TEMELİNDE SAĞLANMAKTADIR. Frogmind, HİZMETE KENDİ SEÇECEĞİNİZ ZAMANLARDA VE YERLERDEN ERİŞEBİLECEĞİNİZİ VE HİZMETİ BU ZAMAN VE YERLERDE KULLANABİLECEĞİNİZİ; HİZMETİN AKSAKSIZ VE HATASIZ OLACAĞINI; HATALARIN DÜZELTİLECEĞİNİ VEYA OYUNDA YA DA HİZMETTE VİRÜS VEYA ZARARLI BİLEŞENLER BULUNMADIĞINI TEKEFFÜL ETMEMEKTEDİR.

Bazı yargı bölgeleri belirli garantilerin hariç tutulmasına izin vermemektedir. Buna göre, yukarıdaki sorumluluk retlerinin bazıları sizin için geçerli olmayabilir.

7. Sorumluluğun Sınırlandırılması; Tek ve Münhasır Çare; Tazminat

Frogmind SİZE KARŞI, HERHANGİ BİR ŞEKİLDE HİZMET KOŞULLARINDAN VEYA HİZMETİN KENDİSİNDEN KAYNAKLANIP YA DA BU KOŞULLARLA VEYA HİZMETLE İLGİLİ OLUP SÖZLEŞMEYE, HAKSIZ FİİLE VEYA BAŞKA BİR HUKUK KURAMINA DAYANIYOR OLSUN VE Frogmind BÖYLE BİR ZARAR OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSUN YA DA OLMASIN, BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN GELİR KAYBI, KÂR KAYBI, VERİ KAYBI VEYA İŞLERİN AKSAMASI YA DA DİĞER MADDİ OLMAYAN ZARARLAR (ANCAK BÖYLE ZARARLAR UYGUN KOŞULLARA SAHİPTİR) DA DÂHİL OLMAK ÜZERE DOLAYLI, ARIZİ, NETİCE ZARARI, ÖZEL, CEZAİ VE DİĞER BENZER HİÇBİR ZARAR YA DA TAZMİNATTAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. Frogmind SİZE, İLK TALEPTE BULUNDUĞUNUZ TARİHTEN HEMEN ÖNCEKİ ALTI (6) AY İÇİNDE Frogmind’E BU HİZMET KOŞULLARINA GÖRE YAPTIĞINIZ ÖDEME MİKTARINDAN FAZLASI İÇİN SORUMLU OLMAYACAKTIR. BU SÜRE İÇİNDE Frogmind’E HERHANGİ BİR ÖDEME YAPMADIYSANIZ, Frogmind’LE OLAN HERHANGİ BİR UYUŞMAZLIK İÇİN YEGÂNE ÇARENİZİN (VE Frogmind’İN MÜNHASIR SORUMLULUĞUNUN), HİZMETİ KULLANMAYA SON VERMEK VE HESABINIZI İPTAL ETMEK OLDUĞUNU İKRAR VE KABUL ETMEKTESİNİZ.

Bazı ülkeler belirli garantilerden istisnaya veya belirli zarar tipleri için sorumluluğun sınırlandırılmasına ya da sorumsuzluğa izin vermemektedir. Buna göre, yukarıdaki sorumsuzluk beyanları veya sınırlamalar size uygulanmayabilir. Frogmind’in, uygulanacak hukuk bakımından zarardan dolayı sorumsuzluğunu buradaki gibi reddedememesi veya sınırlayamaması durumunda, bu sorumluluğun kapsamı ve boyutu uygulanacak o hukukun izin verdiği asgari ölçüde olacaktır. ÖZELLİKLE DE, BU HİZMET KOŞULLARINDAKİ HİÇBİR ŞEY HİÇBİR TÜKETİCİNİN YASAL HAKLARINI ETKİLEMEYECEK VEYA Frogmind’İN HERHANGİ BİR İHMAL YA DA HİLESİNDEN KAYNAKLANAN ÖLÜM VEYA YARALANMADAN DOLAYI HİÇBİR SORUMLULUĞUNU KALDIRMAYACAK YA DA KISITLAMAYACAKTIR.

Frogmind’i (ve yetkililerimizi, direktörlerimizi, temsilcilerimizi, alt kuruluşlarımızı, ortak girişimlerimizi ve çalışanlarımızı), herhangi bir üçüncü kişi tarafından ileri sürülen, Hizmeti kullanmanız nedenine dayanan veya Hizmeti kullanmanızda kaynaklanan ya da sizin bu Hizmet Koşullarını herhangi bir ihlalinize dayanan veya ihlalinizden kaynaklanan tüm iddialar, talepler, zararlar ve makul vekâlet ücretleri dâhil olmak üzere diğer kayıplar dolayısıyla tazmin etmeyi ve bunlar karşısında savunup korumayı kabul etmektesiniz. Ancak, eğer hak ihlali, kasti ya da ihmalkar bir davranışınıza atfedilebilir nitelikte değilse bu [koşul] uygulanmaz.

8. Uyuşmazlıkların Çözümü ve Hukuk

Eğer sizinle Frogmind arasında bir uyuşmazlık ortaya çıkarsa, https://frogmind.helpshift.com adresindeki müşteri destek sayfamıza giderek çözüm için önce doğrudan doğruya bizimle bağlantı kurmanızı kuvvetle salık veririz. Eğer Birleşik Devletlerde ikamet ediyorsanız, bu Hizmet Koşullarına veya bunlardan ya da Gizlilik Politikasından veya Hizmetten kaynaklanan ya da bunlarla ilgili tüm uyuşmazlıklara, kanunlar ihtilafı hükümlerine bakılmaksızın, her bakımdan Kaliforniya hukuku uygulanacaktır. Frogmind aleyhine olabilecek tüm iddialarınızın veya uyuşmazlıklarınızın münhasıran San Francisco, Kaliforniya’daki bir mahkeme tarafından çözülmek zorunda olduğunu kabul etmektesiniz. Eğer Birleşik Devletler dışında ikamet ediyorsanız, sizinle Frogmind arasındaki tüm uyuşmazlıklara, kanunlar ihtilafı hükümlerine bakılmaksızın, her bakımdan Finlandiya hukukunun uygulanacağını kabul etmektesiniz. Frogmind aleyhine olabilecek tüm iddialarınızın veya uyuşmazlıklarınızın münhasıran Helsinki, Finlandiya’daki bir mahkeme tarafından çözülmek zorunda olduğunu kabul etmektesiniz.

9. Ayrılabilirlik

Siz ve Frogmind, eğer bu Hizmet Koşullarının ve Frogmind Gizlilik Politikasının herhangi bir kısmı, herhangi bir yetkili mahkeme tarafından tamamen ya da kısmen yasa dışı veya uygulanamaz addedilirse, söz konusu hükmün, o ülke bakımından, sırf söz konusu o geçersizlik veya uygulanamazlık saptaması ölçüsünde, başka bir şekildeki veya ülkedeki geçerliliğini ve uygulanabilirliğini ve de koşulların, tam olarak yürürlükte olmayı sürdürecek olan diğer hükümlerini etkilemeksizin hükümsüz olacağı hususunda anlaşş bulunmaktasınız.

10. Genel Hükümler

10.1. Temlik

Frogmind, bu Hizmet Koşulları ve Frogmind Gizlilik Politikasını tamamen veya kısmen, onayınızla ya da onayınız olmaksızın herhangi bir zamanda herhangi bir kişiye veya tüzel kişiye temlik ve devir edebilir. Hizmet Koşulları ve Gizlilik Politikası kapsamındaki hiçbir hak veya yükümlülüğünüzü, Frogmind’in önceden yazılı onayını almaksızın temlik ve devir edemezsiniz ve yetki almaksızın yaptığınız tüm temlik ve devirleriniz geçersiz olacaktır.

10.2. Ek Politikalar

Frogmind, forumlar, yarışmalar veya bağlılık programları gibi belirli hizmetlerle ilgili olarak ek politikalar yayımlayabilir. Bu gibi hizmetleri kullanma hakkınız, o belirli politikalara ve bu Hizmet Koşullarına tâbidir.

10.3. Anlaşmanın Tamamı ve Son Şekli

Bu Hizmet Koşulları ve tüm ek politikalar ile bu belgeye atıf yoluyla açıkça dâhil edilmiş tüm belgeler (Frogmind Gizlilik Politikası da dâhil), sizle Frogmind’in mutabakatının tamamını içermekte olup bu belgenin tarafları arasında bu konu hakkında, Hizmetle ilgili sizle bizim aramızdaki elektronik, sözlü ya da yazılı veya örfte, uygulamaya, politikaya veya emsale dayanan önceki tüm mutabakatın yerine geçmektedir.

10.4. Feragat Sayılmama

Frogmind’in, bu Hizmet Koşullarının veya Frogmind Gizlilik Politikasının herhangi bir hükmünü katı bir şekilde yerine getirmenizi gerekli görmemesi veya sizi buna zorlamaması ya da bunlar kapsamındaki herhangi bir hakkını kullanmaması, Frogmind’in söz konusu hükmü ileri sürmekten veya o hükme dayanmaktan ya da o hüküm üzerindeki haktan veya hakkı herhangi başka bir sefer kullanmaktan feragat ettiği veya vazgeçtiği şeklinde yorumlanmayacaktır.

Frogmind’in bu Hizmet Koşullarının veya Frogmind Gizlilik Politikasının herhangi bir hükmünden, koşulundan veya gereğinden feragat etmesi, bu hükme, koşula veya gerekliliğe ileride uyulması yükümlülüğünden feragat anlamına gelmeyecektir.

Bu Hizmet Koşullarında açıkça ve özellikle şart koşulmadıkça Frogmind’in hiçbir beyanı, onayı, feragati veya başka eylem ya da savsaması, yazılı şekilde belgelendirilip tarafınızca ve Frogmind’in usulünde atanmış memurunca elle imzalanmış olmadıkça, bu Hizmet Koşullarında bir değişik olarak addedilmeyecek ve hukuken bağlayıcı olmayacaktır.

10.5. Bildirimler

Size, www.frogmind.com adresindeki ilanlarla ve e-posta ile veya bize verdiğiniz bağlantı bilgisindeki yere başka iletişim araçlarıyla bildirimde bulunabiliriz. Sizin tarafınızdan bu Hizmet Koşulları veya Frogmind Gizlilik Politikası kapsamında yapılacak veya yapılması gerekecek tüm bildirimler yazılı olacak ve şu adrese gönderilecektir: Frogmind Oy. Attn: Legal, Kalevankatu 34 a 10-12, FI-00180 Helsinki, Finland. Bildirimler hakkındaki bu Maddeye uymaksızın yaptığınız herhangi bir bildirimin yasal bir etkisi olmayacaktır.

10.6. Hakkaniyete Dayanan Çareler

Frogmind’e bu Hizmet Koşulları kapsamında verilen hakların ve Frogmind için yerine getirilen yükümlülüklerin kendine özgü ve ikame edilemez olduğunu, yitirilmelerinin Frogmind’e onarılamaz zararlar vereceğini ve de tarafınızca çiğnenmesi veya çiğneneceğinin beklenmesi durumunda salt parasal tazminatla telafi edilemeyeceğinden Frogmind’in, mahkeme önleyici veya hakkaniyete dayanan başka çarelere (herhangi bir teminat mektubu veya başkaca bir teminat verme ya da zararı kanıtlama yükümlülüğü olmaksızın) hak kazanacağını ikrar etmektesiniz.

Önleyici veya hakkaniyete dayanan başka bir telafi kararı talep etme ya da Hizmetin veya herhangi bir Frogmind oyununun çalışmasının, bunlarla bağlantılı olarak çıkartılan reklamlardan ya da başka materyalden yararlanılmasının veya Hizmetin ya da herhangi bir içeriğin veya Hizmet üzerinden kullanılan ya da sergilenen başka materyalin engellenmesi veya kısıtlanması doğrultusundaki tüm haklardan cayılamaz olarak feragat etmektesiniz ve de iddialarınızı Madde 7 tarafından sınırlanan (eğer varsa) parasal tazminat iddialarıyla sınırlı tutmayı kabul etmektesiniz.

10.7. Mücbir Sebep

Frogmind, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla doğal afetler, öngörülemeyen koşullar ile işbu belge kapsamındaki yükümlülüklerin savaş, terörizm, toplumsal karışıklık, ambargo, sivil ve askeri idarelerin tasarrufu, yangın, sel, kaza, grev ve ulaşım olanağı, yakıt, enerji, işgücü ve malzeme sıkıntısı gibi Frogmind’in kontrolü dışındaki nedenlerle de ifa edilmemesi de dâhil olmak Frogmind makul kontrolü dışındaki nedenlere dayanan geç ifa veya hiç ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmayacaktır.